CNC obrada lima

Naša firma vrši usluge CNC obrade lima. Svaki radni komad od jednostavnih do kompleksnih pre otpočinjanja proizvodnje prolazi kroz razne vidove kontrole.U našem mašinskom parku bavimo se savijanjem lima, sečenjem lima sa makazama, sečenje lima sa plamenom i plazmom.

CNC mašine za obradu lima

Fermat sa makazama

Hämerle savijanje lima

Sečenje sa plamenom

Sečenje sa plazmom