fbpx

LEMKEN Juwel

[:sr]

 

Osnovne razlike izme?u plugova LEMKEN EurOpal i Juwel se ogledaju u oja?anoj ramskoj konstrukciji i obliku i materijalu plu?nih tela. Plugovi?LEMKEN Juwel?imaju?DuraMaxx?plu?na tela koja obezbe?uju duplo du?i radni vek i smanjuju vreme zamene delova za 80%, zahvaljuju?i mnogo tvr?em ?eliku od kog su izra?eni. Puna daska i rebra re?etkaste plu?ne daske su celom povr?inom oslonjeni na kozlac ?ime prenose puno optere?enje na nose?u konstrukciju i mogu se koristiti do potpune istro?enosti bez pojave loma. DuralMaxx plu?na tela su projektovana i osmi?ljena tako da se daske mogu brzo izmeniti bez kori??enja alata. Umesto vijcima daske su vezane za konstrukciju samo sa dve kukice.
Plugovi LEMKEN Juwel pored patenta Optiquick za optimalno pode?avanje pluga, poseduju i TurnControl, elektrohidrauli?no pode?avanju nagiba pluga.?TurnControl?obezbe?uje precizno i bezbedno obrtanje pluga sa vi?im klirensom. Pritiskom na dugme u kabini traktora pode?ava se ugao pluga. TurnControl imaju svi Juwel-i koji ne nose oznaku M.

Saznaj vi?e

 

 

Tehni?ki podaci
?Juwel 7? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Dimenzije grede 120 x 120 x 10?mm
?Broj plu?nih tela 3 3+1 4 4+1
?Razmak plu?nih tela (cm) 100 100 100 100
?Radni zahvat (cm) 90-150 120-200 120-200 150-250
?Radni zahvat za vario (cm) 90-165 120-220 120-220 150-275
?Te?ina (kg) 813 1.039 1.029 1.255
?Vertikalni klirens (cm) 80/85 80/85 80/85 80/85
?Snaga traktora (KS) 120-130 150-160 150-160 170-180
Radni zahvat po plu?nom telu za mehani?ke plugove iznosi: 33, 38, 44, 50 cm
?Juwel 8? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Dimenzije grede 140 x 140 x 10?mm
?Broj plu?nih tela 3 3+1 4 4+1
?Razmak plu?nih tela (cm) 100 100 100 100
?Radni zahvat (cm) 90-150 120-200 120-200 150-250
?Radni zahvat za vario (cm) 90-165 ?120-220 120-220 96-165
?Te?ina (kg) 1.073 1.308 1.293 1.528
?Vertikalni klirens (cm) 85 85 85 85
?Snaga traktora (KS) 130-140 150-160 150-160 190-200
Radni zahvat po plu?nom telu za mehani?ke plugove iznosi: 33, 38, 44, 50 cm

 

 [:en]

 

Osnovne razlike izme?u plugova LEMKEN EurOpal i Juwel se ogledaju u oja?anoj ramskoj konstrukciji i obliku i materijalu plu?nih tela. Plugovi?LEMKEN Juwel?imaju?DuraMaxx?plu?na tela koja obezbe?uju duplo du?i radni vek i smanjuju vreme zamene delova za 80%, zahvaljuju?i mnogo tvr?em ?eliku od kog su izra?eni. Puna daska i rebra re?etkaste plu?ne daske su celom povr?inom oslonjeni na kozlac ?ime prenose puno optere?enje na nose?u konstrukciju i mogu se koristiti do potpune istro?enosti bez pojave loma. DuralMaxx plu?na tela su projektovana i osmi?ljena tako da se daske mogu brzo izmeniti bez kori??enja alata. Umesto vijcima daske su vezane za konstrukciju samo sa dve kukice.
Plugovi LEMKEN Juwel pored patenta Optiquick za optimalno pode?avanje pluga, poseduju i TurnControl, elektrohidrauli?no pode?avanju nagiba pluga.?TurnControl?obezbe?uje precizno i bezbedno obrtanje pluga sa vi?im klirensom. Pritiskom na dugme u kabini traktora pode?ava se ugao pluga. TurnControl imaju svi Juwel-i koji ne nose oznaku M.

Saznaj vi?e

 

 

Tehni?ki podaci
?Juwel 7? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Dimenzije grede 120 x 120 x 10?mm
?Broj plu?nih tela 3 3+1 4 4+1
?Razmak plu?nih tela (cm) 100 100 100 100
?Radni zahvat (cm) 90-150 120-200 120-200 150-250
?Radni zahvat za vario (cm) 90-165 120-220 120-220 150-275
?Te?ina (kg) 813 1.039 1.029 1.255
?Vertikalni klirens (cm) 80/85 80/85 80/85 80/85
?Snaga traktora (KS) 120-130 150-160 150-160 170-180
Radni zahvat po plu?nom telu za mehani?ke plugove iznosi: 33, 38, 44, 50 cm
?Juwel 8? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Dimenzije grede 140 x 140 x 10?mm
?Broj plu?nih tela 3 3+1 4 4+1
?Razmak plu?nih tela (cm) 100 100 100 100
?Radni zahvat (cm) 90-150 120-200 120-200 150-250
?Radni zahvat za vario (cm) 90-165 ?120-220 120-220 96-165
?Te?ina (kg) 1.073 1.308 1.293 1.528
?Vertikalni klirens (cm) 85 85 85 85
?Snaga traktora (KS) 130-140 150-160 150-160 190-200
Radni zahvat po plu?nom telu za mehani?ke plugove iznosi: 33, 38, 44, 50 cm

 

 [:de]

 

Osnovne razlike izme?u plugova LEMKEN EurOpal i Juwel se ogledaju u oja?anoj ramskoj konstrukciji i obliku i materijalu plu?nih tela. Plugovi?LEMKEN Juwel?imaju?DuraMaxx?plu?na tela koja obezbe?uju duplo du?i radni vek i smanjuju vreme zamene delova za 80%, zahvaljuju?i mnogo tvr?em ?eliku od kog su izra?eni. Puna daska i rebra re?etkaste plu?ne daske su celom povr?inom oslonjeni na kozlac ?ime prenose puno optere?enje na nose?u konstrukciju i mogu se koristiti do potpune istro?enosti bez pojave loma. DuralMaxx plu?na tela su projektovana i osmi?ljena tako da se daske mogu brzo izmeniti bez kori??enja alata. Umesto vijcima daske su vezane za konstrukciju samo sa dve kukice.
Plugovi LEMKEN Juwel pored patenta Optiquick za optimalno pode?avanje pluga, poseduju i TurnControl, elektrohidrauli?no pode?avanju nagiba pluga.?TurnControl?obezbe?uje precizno i bezbedno obrtanje pluga sa vi?im klirensom. Pritiskom na dugme u kabini traktora pode?ava se ugao pluga. TurnControl imaju svi Juwel-i koji ne nose oznaku M.

Saznaj vi?e

 

 

Tehni?ki podaci
?Juwel 7? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Dimenzije grede 120 x 120 x 10?mm
?Broj plu?nih tela 3 3+1 4 4+1
?Razmak plu?nih tela (cm) 100 100 100 100
?Radni zahvat (cm) 90-150 120-200 120-200 150-250
?Radni zahvat za vario (cm) 90-165 120-220 120-220 150-275
?Te?ina (kg) 813 1.039 1.029 1.255
?Vertikalni klirens (cm) 80/85 80/85 80/85 80/85
?Snaga traktora (KS) 120-130 150-160 150-160 170-180
Radni zahvat po plu?nom telu za mehani?ke plugove iznosi: 33, 38, 44, 50 cm
?Juwel 8? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Dimenzije grede 140 x 140 x 10?mm
?Broj plu?nih tela 3 3+1 4 4+1
?Razmak plu?nih tela (cm) 100 100 100 100
?Radni zahvat (cm) 90-150 120-200 120-200 150-250
?Radni zahvat za vario (cm) 90-165 ?120-220 120-220 96-165
?Te?ina (kg) 1.073 1.308 1.293 1.528
?Vertikalni klirens (cm) 85 85 85 85
?Snaga traktora (KS) 130-140 150-160 150-160 190-200
Radni zahvat po plu?nom telu za mehani?ke plugove iznosi: 33, 38, 44, 50 cm

 

 [:hu]

 

Osnovne razlike izme?u plugova LEMKEN EurOpal i Juwel se ogledaju u oja?anoj ramskoj konstrukciji i obliku i materijalu plu?nih tela. Plugovi?LEMKEN Juwel?imaju?DuraMaxx?plu?na tela koja obezbe?uju duplo du?i radni vek i smanjuju vreme zamene delova za 80%, zahvaljuju?i mnogo tvr?em ?eliku od kog su izra?eni. Puna daska i rebra re?etkaste plu?ne daske su celom povr?inom oslonjeni na kozlac ?ime prenose puno optere?enje na nose?u konstrukciju i mogu se koristiti do potpune istro?enosti bez pojave loma. DuralMaxx plu?na tela su projektovana i osmi?ljena tako da se daske mogu brzo izmeniti bez kori??enja alata. Umesto vijcima daske su vezane za konstrukciju samo sa dve kukice.
Plugovi LEMKEN Juwel pored patenta Optiquick za optimalno pode?avanje pluga, poseduju i TurnControl, elektrohidrauli?no pode?avanju nagiba pluga.?TurnControl?obezbe?uje precizno i bezbedno obrtanje pluga sa vi?im klirensom. Pritiskom na dugme u kabini traktora pode?ava se ugao pluga. TurnControl imaju svi Juwel-i koji ne nose oznaku M.

Saznaj vi?e

 

 

Tehni?ki podaci
?Juwel 7? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Dimenzije grede 120 x 120 x 10?mm
?Broj plu?nih tela 3 3+1 4 4+1
?Razmak plu?nih tela (cm) 100 100 100 100
?Radni zahvat (cm) 90-150 120-200 120-200 150-250
?Radni zahvat za vario (cm) 90-165 120-220 120-220 150-275
?Te?ina (kg) 813 1.039 1.029 1.255
?Vertikalni klirens (cm) 80/85 80/85 80/85 80/85
?Snaga traktora (KS) 120-130 150-160 150-160 170-180
Radni zahvat po plu?nom telu za mehani?ke plugove iznosi: 33, 38, 44, 50 cm
?Juwel 8? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Dimenzije grede 140 x 140 x 10?mm
?Broj plu?nih tela 3 3+1 4 4+1
?Razmak plu?nih tela (cm) 100 100 100 100
?Radni zahvat (cm) 90-150 120-200 120-200 150-250
?Radni zahvat za vario (cm) 90-165 ?120-220 120-220 96-165
?Te?ina (kg) 1.073 1.308 1.293 1.528
?Vertikalni klirens (cm) 85 85 85 85
?Snaga traktora (KS) 130-140 150-160 150-160 190-200
Radni zahvat po plu?nom telu za mehani?ke plugove iznosi: 33, 38, 44, 50 cm

 

 [:]

Šifra proizvoda: 8000000000807 Kategorije: , ,