fbpx

ALPLER Plugovi obrtači

 

  • Lako i jednostavno podešavanje pluga.

  • Mehaničko podešavanje radnog zahvata.

  • Lako i brzo prebacijvanje iz radnog utransportni položaj.

  • Sigurnosni sistem na vijak.

  • Razni dodaci i oblici radnih tela za različitepotrebe.

  • Mogućnost dodavanja radnog tela.

  • Kutijasti tip glavne grede.

  • Produžetak daske

  • Deflektori

  • lzmenjivi vrh raonika

Deflektori
Bolje zaoravanje stabljika i drugih žetvenih ostataka Koriste se i na plugovima sa manjim razmakom izmedu plužnih tela, a podešavanje je lakše nego kod predplužnjaka

Raonici

Najkvalitetniji deo raonika napravljen od termički obradenog čelika za teške i abrazivne uslove rada uz mogućnost lake zamene

 

 Produžetak plužne daske

Za bilji izgled oranja prilikom rada u teškim uslovima

 

MODEL BROJ RADNIH
TELA
KLIRENS (cm) RAZMAK IZMEDJU
TELA (cm)
RADNI ZAHVAT
(cm)
RADNA DUBINA
(cm)
GREDA SxV
(cm)
PREPORUCENA SNAGA
(ks)
DPH 122 2 75 100 60/70/80 30 10 x 10 70-90
DPH 143 3 75 100 90/105/120 30 10 x 10 90-110
DP 142 2 85 105 60/70/80 35 12 x 12 80-90
DP 143 3 85 105 90/105/120 35 12 x 12 100-120
DP 144 4 85 105 120/140/160 35 12 x 12 130-150
DP 145 5 85 105 150/175/200 35 12 x 12 160-200
DPA 142 2 85 105 60/70/80 35 14 x 14 90-100
DPA 143 3 85 105 90/105/120 35 14 x 14 110-130
DPA 144 4 85 105 120/140/160 35 14 x 14 140-160
DPA 145 5 85 105 150/175/200 35 14 x 14 170-210

 

 

 

Šifra proizvoda: 8008210592553 Kategorija: