fbpx

Setvospremač 7,00 m – 12,5 m

Setvospremač je po svojoj konstrukciji, širokoj primeni u obradi zemljišta i do sada dobijenim rezultatima jedno od najboljih savremenih oruđa u poljoprivredi. Setvospremači predstavljaju ekonomično i kvalitetno oruđe, prvenstveno namenjeno za predsetvenu pripremu zemljišta – jednu od najvažnijih operacija u tehnološkom procesu proizvodnje ratarskih kultura. Radni organ sačinjava elastična „S“ opruga sa različitim noževima, koji, prilikom vibracije, sitni otkinuti oranični sloj. Ovom usitnjavanju potpomaže i nosač sa rotorima, i prednji ravnjač, koji ujedno služi i za poravnanje usitnjenog oraničnog sloja.Plastifikacijom kompletne mašine produžen je vek trajanja kao i povećana otpornost na koroziju.

 

 

Tehničke karakteristike 3.6 4.2 4.6 5.0 5.60
Potrebna vučna snaga KS 90-100 100-110 110-120 120-130 130-140
Radni učinak ha/h 4 5 6.2 7.5 9
Broj elastičnih motičica 36 42 46 50 56
Težina kg 710 820 900 1000 1150

 

Tehničke karakteristike 6.0 7.0 8.0 8.60 9.60 12.50
Potrebna vučna snaga KS 160-170 170-180 190-200 200-230 230-250 270-290
Radni učinak ha/h 9.5 11 12.5 14 15 18.5
Broj elastičnih motičica 60 70 80 86 96 125
Težina kg 1300 1650 1870 2000 2500 4000
Radna dubina (cm) 2-10 2-10 2-10 2-10 2-10 2-10
Šifra proizvoda: 8.00821E+12 Kategorija: