fbpx

ALPLER Plugovi ravnjači

[:sr]

  • Lako i jednostavno pode?avanje pluga

  • Mehani?ko pode?avanje radnog zahvata

  • Sigurnosni sistem na vijak

  • Razni dodaci i oblici radnih tela za razli?ite potrebe

  • Mogu?nost dodavanja radnog tela

  • Kutijasti tip glavne grede

  • Produ?etak daske

  • Deflektori

  • lzmenjivi vrh raonika

? Deflektori
Bolje zaoravanje stabljika i drugih ?etvenih ostataka Koriste se i na plugovima sa manjim razmakom izmedu plu?nih tela, a pode?avanje je lak?e nego kod predplu?njaka

?Raonici
Najkvalitetniji deo raonika napravljen od termi?ki obradenog ?elika za te?ke i abrazivne uslove rada uz mogu?nost lake zamene

?Produ?etak plu?ne daske
Za bolji izgled oranja prilikom rada u te?kim uslovima

MODEL BROJ RADNIH
TELA
KLIRENS (cm) RAZMAK IZME?U
TELA (cm)
RADNI ZAHVAT
(cm)
RADNA DUBINA
(cm)
GREDA SxV
(cm)
PREPORU?ENA SNAGA
(ks)
PSPH 122 2 72 95 50/60/70 30 10 x 10 60-80
PSPH 123 3 72 95 75/90/105 30 10 x 10 80-100
PSPH 124 4 72 95 100/120/140 30 10 x 10 100-130
PSP 142 2 78 102 60/70/80 30 12 x 12 60-80
PSP 143 3 78 102 90/105/120 30 12 x 12 80-100
PSP 144 4 78 102 120/140/160 30 12 x 12 100-130
PSP 145 5 78 102 150/175/200 30 12 x 12 130-160

 

 [:en]

    • Lako i jednostavno pode?avanje pluga

    • Mehani?ko pode?avanje radnog zahvata

    • Sigurnosni sistem na vijak

    • Razni dodaci i oblici radnih tela za razli?ite potrebe

    • Mogu?nost dodavanja radnog tela

    • Kutijasti tip glavne grede

    • Produ?etak daske

    • Deflektori

    • lzmenjivi vrh raonika

   ? Deflektori
   Bolje zaoravanje stabljika i drugih ?etvenih ostataka Koriste se i na plugovima sa manjim razmakom izmedu plu?nih tela, a pode?avanje je lak?e nego kod predplu?njaka

   ?Raonici
   Najkvalitetniji deo raonika napravljen od termi?ki obradenog ?elika za te?ke i abrazivne uslove rada uz mogu?nost lake zamene

   ?Produ?etak plu?ne daske
   Za bolji izgled oranja prilikom rada u te?kim uslovima

   MODEL BROJ RADNIH
   TELA
   KLIRENS (cm) RAZMAK IZME?U
   TELA (cm)
   RADNI ZAHVAT
   (cm)
   RADNA DUBINA
   (cm)
   GREDA SxV
   (cm)
   PREPORU?ENA SNAGA
   (ks)
   PSPH 122 2 72 95 50/60/70 30 10 x 10 60-80
   PSPH 123 3 72 95 75/90/105 30 10 x 10 80-100
   PSPH 124 4 72 95 100/120/140 30 10 x 10 100-130
   PSP 142 2 78 102 60/70/80 30 12 x 12 60-80
   PSP 143 3 78 102 90/105/120 30 12 x 12 80-100
   PSP 144 4 78 102 120/140/160 30 12 x 12 100-130
   PSP 145 5 78 102 150/175/200 30 12 x 12 130-160

    

    

[:de]

    • Lako i jednostavno pode?avanje pluga

    • Mehani?ko pode?avanje radnog zahvata

    • Sigurnosni sistem na vijak

    • Razni dodaci i oblici radnih tela za razli?ite potrebe

    • Mogu?nost dodavanja radnog tela

    • Kutijasti tip glavne grede

    • Produ?etak daske

    • Deflektori

    • lzmenjivi vrh raonika

   ? Deflektori
   Bolje zaoravanje stabljika i drugih ?etvenih ostataka Koriste se i na plugovima sa manjim razmakom izmedu plu?nih tela, a pode?avanje je lak?e nego kod predplu?njaka

   ?Raonici
   Najkvalitetniji deo raonika napravljen od termi?ki obradenog ?elika za te?ke i abrazivne uslove rada uz mogu?nost lake zamene

   ?Produ?etak plu?ne daske
   Za bolji izgled oranja prilikom rada u te?kim uslovima

   MODEL BROJ RADNIH
   TELA
   KLIRENS (cm) RAZMAK IZME?U
   TELA (cm)
   RADNI ZAHVAT
   (cm)
   RADNA DUBINA
   (cm)
   GREDA SxV
   (cm)
   PREPORU?ENA SNAGA
   (ks)
   PSPH 122 2 72 95 50/60/70 30 10 x 10 60-80
   PSPH 123 3 72 95 75/90/105 30 10 x 10 80-100
   PSPH 124 4 72 95 100/120/140 30 10 x 10 100-130
   PSP 142 2 78 102 60/70/80 30 12 x 12 60-80
   PSP 143 3 78 102 90/105/120 30 12 x 12 80-100
   PSP 144 4 78 102 120/140/160 30 12 x 12 100-130
   PSP 145 5 78 102 150/175/200 30 12 x 12 130-160

    

    

[:hu]

    • Lako i jednostavno pode?avanje pluga

    • Mehani?ko pode?avanje radnog zahvata

    • Sigurnosni sistem na vijak

    • Razni dodaci i oblici radnih tela za razli?ite potrebe

    • Mogu?nost dodavanja radnog tela

    • Kutijasti tip glavne grede

    • Produ?etak daske

    • Deflektori

    • lzmenjivi vrh raonika

   ? Deflektori
   Bolje zaoravanje stabljika i drugih ?etvenih ostataka Koriste se i na plugovima sa manjim razmakom izmedu plu?nih tela, a pode?avanje je lak?e nego kod predplu?njaka

   ?Raonici
   Najkvalitetniji deo raonika napravljen od termi?ki obradenog ?elika za te?ke i abrazivne uslove rada uz mogu?nost lake zamene

   ?Produ?etak plu?ne daske
   Za bolji izgled oranja prilikom rada u te?kim uslovima

   MODEL BROJ RADNIH
   TELA
   KLIRENS (cm) RAZMAK IZME?U
   TELA (cm)
   RADNI ZAHVAT
   (cm)
   RADNA DUBINA
   (cm)
   GREDA SxV
   (cm)
   PREPORU?ENA SNAGA
   (ks)
   PSPH 122 2 72 95 50/60/70 30 10 x 10 60-80
   PSPH 123 3 72 95 75/90/105 30 10 x 10 80-100
   PSPH 124 4 72 95 100/120/140 30 10 x 10 100-130
   PSP 142 2 78 102 60/70/80 30 12 x 12 60-80
   PSP 143 3 78 102 90/105/120 30 12 x 12 80-100
   PSP 144 4 78 102 120/140/160 30 12 x 12 100-130
   PSP 145 5 78 102 150/175/200 30 12 x 12 130-160

    

    

[:]

Šifra proizvoda: 8000000000809 Kategorije: , ,