fbpx

LEMKEN EurOpal

[:sr]

Idealno pode?avanje pluga je presudno za u?tedu goriva i smanjenje habanja.

Plug obrta? LEMKEN EurOpal ima ne prevazi?en patent Optiquick koji omogu?ava brzo i lako pode?avanje prve brazde i poklapanje linija vu?e i otpora nezavisno jedno od drugog.

Greda kutijastog profila je kombinacija male te?ine i dugog veka trajanja, ?ime se rastere?uje hidraulika traktora.Ram se izra?uje iz jednog komada bez varenja, ?to pru?a savr?enu geometriju i rad bez bo?nih sila.

Kozlac je okaljen i shodno tome izuzetno jak. Na vrlo jednostavan i brz na?in mogu?e je izabrati polo?aj radnog tela od 33 38 44?ili?50 cm. Polo?aj plu?nih tela, njihovo rastojanje od 100 cm i podesiva udaljenost pretplu?njaka ne dozvoljavaju zagu?enje ?ak ni kada je radni zahvat na minimumu. Ukoliko je potrebno orati bez pretplu?njaka nosa? se lako uklanja odvijanjem 2 vijka. Poseban oblik daske odvaja ?etvene ostatke i omogu?ava ?isto zaoravanje.

Gladak prelaz izme?u vrha raonika i grudi daske i specijalan geometrijski oblik, bez vijaka u zoni otpora drasti?no smanjuju otpor vu?e. Dugotrajni raonici su od ?elika mikro-legiranog borom za dug vek trajanja i bolju ekonomi?nost.

Preklapaju?i raspored raonika spre?ava korenje i druge objekte da se zaka?e. Radni to?ak je tako dizajniran da omogu?ava visoki klirens pri okretanju i oranje do ograde. Ovo su neki od razloga zbog kojih korisnici LEMKENA nikada ne?e promeniti svoj plug.

Saznaj vi?e

 

 

Tehni?ki podaci
?EurOpal 5? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? Dimenzije grede 110 x 110 x 8 mm?
?Broj plu?nih tela 2 2+1 3 3+1
?Obrtni mehanizam E 90 E 90 E 90 E 90
?Radni zahvat (cm) 60-100 90-150 90-150 120-300
?Te?ina (kg) 552 715 707 870
?Vertikalni klirens (cm) 80 80 80 80
?Razmak plu?nih tela (cm) 100 100 100 100
?Nosa? plu?nog tela (mm) 70 x 30 70 x 30 70 x 30 70 x 30
?Snaga traktora (KS) 60-80 80-100 80-100 120-130
Pode?avanje zahvata po plu?nom telu: 33 38 44 50 cm
?EurOpal 9? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Dimenzije grede 160 x 160 x 10 mm
?Broj plu?nih tela 4+1 5 5+1 6
?Obrtni mehanizam E 120 E 120 E 120 E 120
?Radni zahvat (cm) 150-300 150-250 180-300 180-300
?Te?ina (kg) 1510 1495 1725 1710
?Vertikalni klirens (cm) 90 90 90 90
?Razmak plu?nih tela (cm) 100/120 100 100 100
?Nosa? plu?nog tela (mm) 80 x 35 80 x 35 80 x 35 80 x 35
?Snaga traktora (KS) 180 220 220 270
Pode?avanje zahvata po plu?nom telu: 33 38 44 50 cm

 

 [:en]

Idealno pode?avanje pluga je presudno za u?tedu goriva i smanjenje habanja.

Plug obrta? LEMKEN EurOpal ima ne prevazi?en patent Optiquick koji omogu?ava brzo i lako pode?avanje prve brazde i poklapanje linija vu?e i otpora nezavisno jedno od drugog.

Greda kutijastog profila je kombinacija male te?ine i dugog veka trajanja, ?ime se rastere?uje hidraulika traktora.Ram se izra?uje iz jednog komada bez varenja, ?to pru?a savr?enu geometriju i rad bez bo?nih sila.

Kozlac je okaljen i shodno tome izuzetno jak. Na vrlo jednostavan i brz na?in mogu?e je izabrati polo?aj radnog tela od 33 38 44?ili?50 cm. Polo?aj plu?nih tela, njihovo rastojanje od 100 cm i podesiva udaljenost pretplu?njaka ne dozvoljavaju zagu?enje ?ak ni kada je radni zahvat na minimumu. Ukoliko je potrebno orati bez pretplu?njaka nosa? se lako uklanja odvijanjem 2 vijka. Poseban oblik daske odvaja ?etvene ostatke i omogu?ava ?isto zaoravanje.

Gladak prelaz izme?u vrha raonika i grudi daske i specijalan geometrijski oblik, bez vijaka u zoni otpora drasti?no smanjuju otpor vu?e. Dugotrajni raonici su od ?elika mikro-legiranog borom za dug vek trajanja i bolju ekonomi?nost.

Preklapaju?i raspored raonika spre?ava korenje i druge objekte da se zaka?e. Radni to?ak je tako dizajniran da omogu?ava visoki klirens pri okretanju i oranje do ograde. Ovo su neki od razloga zbog kojih korisnici LEMKENA nikada ne?e promeniti svoj plug.

Saznaj vi?e

 

 

Tehni?ki podaci
?EurOpal 5? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? Dimenzije grede 110 x 110 x 8 mm?
?Broj plu?nih tela 2 2+1 3 3+1
?Obrtni mehanizam E 90 E 90 E 90 E 90
?Radni zahvat (cm) 60-100 90-150 90-150 120-300
?Te?ina (kg) 552 715 707 870
?Vertikalni klirens (cm) 80 80 80 80
?Razmak plu?nih tela (cm) 100 100 100 100
?Nosa? plu?nog tela (mm) 70 x 30 70 x 30 70 x 30 70 x 30
?Snaga traktora (KS) 60-80 80-100 80-100 120-130
Pode?avanje zahvata po plu?nom telu: 33 38 44 50 cm
?EurOpal 9? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Dimenzije grede 160 x 160 x 10 mm
?Broj plu?nih tela 4+1 5 5+1 6
?Obrtni mehanizam E 120 E 120 E 120 E 120
?Radni zahvat (cm) 150-300 150-250 180-300 180-300
?Te?ina (kg) 1510 1495 1725 1710
?Vertikalni klirens (cm) 90 90 90 90
?Razmak plu?nih tela (cm) 100/120 100 100 100
?Nosa? plu?nog tela (mm) 80 x 35 80 x 35 80 x 35 80 x 35
?Snaga traktora (KS) 180 220 220 270
Pode?avanje zahvata po plu?nom telu: 33 38 44 50 cm

 

 [:de]

Idealno pode?avanje pluga je presudno za u?tedu goriva i smanjenje habanja.

Plug obrta? LEMKEN EurOpal ima ne prevazi?en patent Optiquick koji omogu?ava brzo i lako pode?avanje prve brazde i poklapanje linija vu?e i otpora nezavisno jedno od drugog.

Greda kutijastog profila je kombinacija male te?ine i dugog veka trajanja, ?ime se rastere?uje hidraulika traktora.Ram se izra?uje iz jednog komada bez varenja, ?to pru?a savr?enu geometriju i rad bez bo?nih sila.

Kozlac je okaljen i shodno tome izuzetno jak. Na vrlo jednostavan i brz na?in mogu?e je izabrati polo?aj radnog tela od 33 38 44?ili?50 cm. Polo?aj plu?nih tela, njihovo rastojanje od 100 cm i podesiva udaljenost pretplu?njaka ne dozvoljavaju zagu?enje ?ak ni kada je radni zahvat na minimumu. Ukoliko je potrebno orati bez pretplu?njaka nosa? se lako uklanja odvijanjem 2 vijka. Poseban oblik daske odvaja ?etvene ostatke i omogu?ava ?isto zaoravanje.

Gladak prelaz izme?u vrha raonika i grudi daske i specijalan geometrijski oblik, bez vijaka u zoni otpora drasti?no smanjuju otpor vu?e. Dugotrajni raonici su od ?elika mikro-legiranog borom za dug vek trajanja i bolju ekonomi?nost.

Preklapaju?i raspored raonika spre?ava korenje i druge objekte da se zaka?e. Radni to?ak je tako dizajniran da omogu?ava visoki klirens pri okretanju i oranje do ograde. Ovo su neki od razloga zbog kojih korisnici LEMKENA nikada ne?e promeniti svoj plug.

Saznaj vi?e

 

 

Tehni?ki podaci
?EurOpal 5? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? Dimenzije grede 110 x 110 x 8 mm?
?Broj plu?nih tela 2 2+1 3 3+1
?Obrtni mehanizam E 90 E 90 E 90 E 90
?Radni zahvat (cm) 60-100 90-150 90-150 120-300
?Te?ina (kg) 552 715 707 870
?Vertikalni klirens (cm) 80 80 80 80
?Razmak plu?nih tela (cm) 100 100 100 100
?Nosa? plu?nog tela (mm) 70 x 30 70 x 30 70 x 30 70 x 30
?Snaga traktora (KS) 60-80 80-100 80-100 120-130
Pode?avanje zahvata po plu?nom telu: 33 38 44 50 cm
?EurOpal 9? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Dimenzije grede 160 x 160 x 10 mm
?Broj plu?nih tela 4+1 5 5+1 6
?Obrtni mehanizam E 120 E 120 E 120 E 120
?Radni zahvat (cm) 150-300 150-250 180-300 180-300
?Te?ina (kg) 1510 1495 1725 1710
?Vertikalni klirens (cm) 90 90 90 90
?Razmak plu?nih tela (cm) 100/120 100 100 100
?Nosa? plu?nog tela (mm) 80 x 35 80 x 35 80 x 35 80 x 35
?Snaga traktora (KS) 180 220 220 270
Pode?avanje zahvata po plu?nom telu: 33 38 44 50 cm

 

 [:hu]

Idealno pode?avanje pluga je presudno za u?tedu goriva i smanjenje habanja.

Plug obrta? LEMKEN EurOpal ima ne prevazi?en patent Optiquick koji omogu?ava brzo i lako pode?avanje prve brazde i poklapanje linija vu?e i otpora nezavisno jedno od drugog.

Greda kutijastog profila je kombinacija male te?ine i dugog veka trajanja, ?ime se rastere?uje hidraulika traktora.Ram se izra?uje iz jednog komada bez varenja, ?to pru?a savr?enu geometriju i rad bez bo?nih sila.

Kozlac je okaljen i shodno tome izuzetno jak. Na vrlo jednostavan i brz na?in mogu?e je izabrati polo?aj radnog tela od 33 38 44?ili?50 cm. Polo?aj plu?nih tela, njihovo rastojanje od 100 cm i podesiva udaljenost pretplu?njaka ne dozvoljavaju zagu?enje ?ak ni kada je radni zahvat na minimumu. Ukoliko je potrebno orati bez pretplu?njaka nosa? se lako uklanja odvijanjem 2 vijka. Poseban oblik daske odvaja ?etvene ostatke i omogu?ava ?isto zaoravanje.

Gladak prelaz izme?u vrha raonika i grudi daske i specijalan geometrijski oblik, bez vijaka u zoni otpora drasti?no smanjuju otpor vu?e. Dugotrajni raonici su od ?elika mikro-legiranog borom za dug vek trajanja i bolju ekonomi?nost.

Preklapaju?i raspored raonika spre?ava korenje i druge objekte da se zaka?e. Radni to?ak je tako dizajniran da omogu?ava visoki klirens pri okretanju i oranje do ograde. Ovo su neki od razloga zbog kojih korisnici LEMKENA nikada ne?e promeniti svoj plug.

Saznaj vi?e

 

 

Tehni?ki podaci
?EurOpal 5? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? Dimenzije grede 110 x 110 x 8 mm?
?Broj plu?nih tela 2 2+1 3 3+1
?Obrtni mehanizam E 90 E 90 E 90 E 90
?Radni zahvat (cm) 60-100 90-150 90-150 120-300
?Te?ina (kg) 552 715 707 870
?Vertikalni klirens (cm) 80 80 80 80
?Razmak plu?nih tela (cm) 100 100 100 100
?Nosa? plu?nog tela (mm) 70 x 30 70 x 30 70 x 30 70 x 30
?Snaga traktora (KS) 60-80 80-100 80-100 120-130
Pode?avanje zahvata po plu?nom telu: 33 38 44 50 cm
?EurOpal 9? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Dimenzije grede 160 x 160 x 10 mm
?Broj plu?nih tela 4+1 5 5+1 6
?Obrtni mehanizam E 120 E 120 E 120 E 120
?Radni zahvat (cm) 150-300 150-250 180-300 180-300
?Te?ina (kg) 1510 1495 1725 1710
?Vertikalni klirens (cm) 90 90 90 90
?Razmak plu?nih tela (cm) 100/120 100 100 100
?Nosa? plu?nog tela (mm) 80 x 35 80 x 35 80 x 35 80 x 35
?Snaga traktora (KS) 180 220 220 270
Pode?avanje zahvata po plu?nom telu: 33 38 44 50 cm

 

 [:]

Šifra proizvoda: 8000000000805 Kategorije: , ,