fbpx

LEMKEN VariOpal

[:sr]

LEMKEN VariOpal

Plugovi?LEMKEN VariOpal?su opremljeni sa hidrauli?nim pode?avanjem zahvata.

Hidrauli?ni cilindar dvostrukog dejstva omogu?ava da se zahvat svakog plu?nog tela podesi iz kabine traktora u rasponu od 22 do 60 cm. Pretplu?njaci, crtalo i radni to?ak se automatski prilago?avaju promeni.

Menjanje zahvata u toku samog rada obezbe?uje ?eljeni efekat pri oranju razli?itih tipova zemlji?ta, da li se ore zimska brazda ili prole?na, pojednostavljuje oranje nepravilnih parcela i oranje oko el. stubova i drve?a.

Performanse traktora se mogu mnogo bolje iskoristiti.

Saznaj vi?e

Tehni?ki podaci
?VariOpal 5? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Dimenzije grede 110 x 110 x 8 mm
?Broj plu?nih tela 2 2+1 3 3+1
?Obrtni mehanizam E 90 E 90 E 90 E 90
?Radni zahvat (cm) 44-100 66-150 66-150 88-200
?Te?ina (kg) 567 794 727 950
?Vertikalni klirens (cm) 80 80 80 80
?Razmak plu?nih tela (cm) 100 100 100 100
?Nosa? plu?nog tela (mm) 70 x 30 70 x 30 70 x 30 70 x 30
?Snaga traktora (KS) 60-80 80-100 80-100 120-130
?VariOpal 9? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Dimenzije grede 160 x 160 x 10 mm
?Broj plu?nih tela 4 4+1 5 5+1
?Obrtni mehanizam E 120 E 120 E 120 E 120
?Radni zahvat (cm) 100-240 125-300 125-250 150-360
?Te?ina (kg) 1510 1800 1767 2057
?Vertikalni klirens (cm) 90 90 90 90
?Razmak plu?nih tela (cm) 100/120 100/120 100/120 100/120
?Nosa? plu?nog tela (mm) 80 x 35 80 x 35 80 x 35 80 x 35
?Snaga traktora (KS) 180 220 220 270

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[:en]

LEMKEN VariOpal

Plugovi?LEMKEN VariOpal?su opremljeni sa hidrauli?nim pode?avanjem zahvata.

Hidrauli?ni cilindar dvostrukog dejstva omogu?ava da se zahvat svakog plu?nog tela podesi iz kabine traktora u rasponu od 22 do 60 cm. Pretplu?njaci, crtalo i radni to?ak se automatski prilago?avaju promeni.

Menjanje zahvata u toku samog rada obezbe?uje ?eljeni efekat pri oranju razli?itih tipova zemlji?ta, da li se ore zimska brazda ili prole?na, pojednostavljuje oranje nepravilnih parcela i oranje oko el. stubova i drve?a.

Performanse traktora se mogu mnogo bolje iskoristiti.

Saznaj vi?e

Tehni?ki podaci
?VariOpal 5? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Dimenzije grede 110 x 110 x 8 mm
?Broj plu?nih tela 2 2+1 3 3+1
?Obrtni mehanizam E 90 E 90 E 90 E 90
?Radni zahvat (cm) 44-100 66-150 66-150 88-200
?Te?ina (kg) 567 794 727 950
?Vertikalni klirens (cm) 80 80 80 80
?Razmak plu?nih tela (cm) 100 100 100 100
?Nosa? plu?nog tela (mm) 70 x 30 70 x 30 70 x 30 70 x 30
?Snaga traktora (KS) 60-80 80-100 80-100 120-130
?VariOpal 9? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Dimenzije grede 160 x 160 x 10 mm
?Broj plu?nih tela 4 4+1 5 5+1
?Obrtni mehanizam E 120 E 120 E 120 E 120
?Radni zahvat (cm) 100-240 125-300 125-250 150-360
?Te?ina (kg) 1510 1800 1767 2057
?Vertikalni klirens (cm) 90 90 90 90
?Razmak plu?nih tela (cm) 100/120 100/120 100/120 100/120
?Nosa? plu?nog tela (mm) 80 x 35 80 x 35 80 x 35 80 x 35
?Snaga traktora (KS) 180 220 220 270

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[:de]

LEMKEN VariOpal

Plugovi?LEMKEN VariOpal?su opremljeni sa hidrauli?nim pode?avanjem zahvata.

Hidrauli?ni cilindar dvostrukog dejstva omogu?ava da se zahvat svakog plu?nog tela podesi iz kabine traktora u rasponu od 22 do 60 cm. Pretplu?njaci, crtalo i radni to?ak se automatski prilago?avaju promeni.

Menjanje zahvata u toku samog rada obezbe?uje ?eljeni efekat pri oranju razli?itih tipova zemlji?ta, da li se ore zimska brazda ili prole?na, pojednostavljuje oranje nepravilnih parcela i oranje oko el. stubova i drve?a.

Performanse traktora se mogu mnogo bolje iskoristiti.

Saznaj vi?e

Tehni?ki podaci
?VariOpal 5? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Dimenzije grede 110 x 110 x 8 mm
?Broj plu?nih tela 2 2+1 3 3+1
?Obrtni mehanizam E 90 E 90 E 90 E 90
?Radni zahvat (cm) 44-100 66-150 66-150 88-200
?Te?ina (kg) 567 794 727 950
?Vertikalni klirens (cm) 80 80 80 80
?Razmak plu?nih tela (cm) 100 100 100 100
?Nosa? plu?nog tela (mm) 70 x 30 70 x 30 70 x 30 70 x 30
?Snaga traktora (KS) 60-80 80-100 80-100 120-130
?VariOpal 9? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Dimenzije grede 160 x 160 x 10 mm
?Broj plu?nih tela 4 4+1 5 5+1
?Obrtni mehanizam E 120 E 120 E 120 E 120
?Radni zahvat (cm) 100-240 125-300 125-250 150-360
?Te?ina (kg) 1510 1800 1767 2057
?Vertikalni klirens (cm) 90 90 90 90
?Razmak plu?nih tela (cm) 100/120 100/120 100/120 100/120
?Nosa? plu?nog tela (mm) 80 x 35 80 x 35 80 x 35 80 x 35
?Snaga traktora (KS) 180 220 220 270

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [:hu]

LEMKEN VariOpal

Plugovi?LEMKEN VariOpal?su opremljeni sa hidrauli?nim pode?avanjem zahvata.

Hidrauli?ni cilindar dvostrukog dejstva omogu?ava da se zahvat svakog plu?nog tela podesi iz kabine traktora u rasponu od 22 do 60 cm. Pretplu?njaci, crtalo i radni to?ak se automatski prilago?avaju promeni.

Menjanje zahvata u toku samog rada obezbe?uje ?eljeni efekat pri oranju razli?itih tipova zemlji?ta, da li se ore zimska brazda ili prole?na, pojednostavljuje oranje nepravilnih parcela i oranje oko el. stubova i drve?a.

Performanse traktora se mogu mnogo bolje iskoristiti.

Saznaj vi?e

Tehni?ki podaci
?VariOpal 5? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Dimenzije grede 110 x 110 x 8 mm
?Broj plu?nih tela 2 2+1 3 3+1
?Obrtni mehanizam E 90 E 90 E 90 E 90
?Radni zahvat (cm) 44-100 66-150 66-150 88-200
?Te?ina (kg) 567 794 727 950
?Vertikalni klirens (cm) 80 80 80 80
?Razmak plu?nih tela (cm) 100 100 100 100
?Nosa? plu?nog tela (mm) 70 x 30 70 x 30 70 x 30 70 x 30
?Snaga traktora (KS) 60-80 80-100 80-100 120-130
?VariOpal 9? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Dimenzije grede 160 x 160 x 10 mm
?Broj plu?nih tela 4 4+1 5 5+1
?Obrtni mehanizam E 120 E 120 E 120 E 120
?Radni zahvat (cm) 100-240 125-300 125-250 150-360
?Te?ina (kg) 1510 1800 1767 2057
?Vertikalni klirens (cm) 90 90 90 90
?Razmak plu?nih tela (cm) 100/120 100/120 100/120 100/120
?Nosa? plu?nog tela (mm) 80 x 35 80 x 35 80 x 35 80 x 35
?Snaga traktora (KS) 180 220 220 270

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[:]

Šifra proizvoda: 8000000000806 Kategorije: , ,