fbpx

RASIPAČ DONDER

Ma?ina za raspr?ivanje ?ubriva se upotrebljava pre i posle setve useva. Cilj upotrebe ma?ine za rasipanje mineralnog ?ubriva je povec?anje produktivnosti tla i useva. Ma?ina za rasipanje mineralnog ?ubriva CGSA proizvedena je po najvi?em mogu?em standardu.? Rasturiva?? CGSA ima horizontalni sistem me?anja. Ovaj tip me?anja minimizira lomljenje zrna i odr?ava precizan tok ?ubriva
Tako?e, postoji moguc?nost ?irenja stajnjaka od 10 mt do 36 mt razli?itih setova diska i no?eva koji su napravljeni od ner?aju?eg ?elika.
Otvaranje strana se reguli?e hidraulikom iz kabine, za svaku stranu zasebno. Pode?avanje i ?telovanje je izuzetno lako. Standradna oprema jesu i cerada, kardan pa i manipulativni to?ki?i kako bi se mogao kretati bez muke. Rastura? odliukuje izuzetno ?vrsta konstrukcija i visoko je kotiran na stranim tr?i?tima gde se ?ak za rasipanje ?ubriva uveo i pojam ?dondering? i ne koristi se vi?e re? ?rasipanje ?ubriva?.

Opcije vu?enih rasipa?a su dostupne za zapremina od 2500 litara pa na gore. Dok su opcije dodavanja prednjih blatobrana, limitatore bacanje i INOX dno dostupne za sve vrste kao dodatna oprema.

 

 

 

Dodatna oprema:

Blatobrani prednji 108 ?
Dno od INOX-a 158 ?
Dno od INOX-a PRO 325 ?
El kontrola GPS 2075 ?
El kontrola senzor 1750 ?
Limitator bacanja 508 ?
Podvoz rasipa?a 1266 ?

 

TEHNI?KE KARAKTERISTIKE

TIP CGSA 900 CGSA 1200 CGSA 1500 CGSA 2500 CGSA 3000 PRO
Zapremina bureta (L) 970 1200 1500 2350 3000
Visina punjenja (mm) 1040 1185 1255 1460 2130
?irina (mm) 2050 2100 2140 2500 2930
Du?ina (mm) 1325 1325 1325 1300 1300
Visina (mm) 1460 1605 1675 1880 2550
Te?ina praznog rasipa?a (kg) 402 433 443 480 572
Radni zahvat (m) 10-36 10-36 10-36 10-36 10-36
Šifra proizvoda: 80000000008013 Kategorije: , ,