fbpx

Setvospremač 1,8m – 3,20m

Setvosprema? je po svojoj konstrukciji, ?irokoj primeni u obradi zemlji?ta i do sada dobijenim rezultatima jedno od najboljih savremenih oru?a u poljoprivredi. Setvosprema?i predstavljaju ekonomi?no i kvalitetno oru?e, prvenstveno namenjeno za predsetvenu pripremu zemlji?ta ? jednu od najva?nijih operacija u tehnolo?kom procesu proizvodnje ratarskih kultura. Radni organ sa?injava elasti?na “S” opruga sa razli?itim no?evima, koji, prilikom vibracije, sitni otkinuti orani?ni sloj. Ovom usitnjavanju potpoma?e i nosa? sa rotorima, i prednji ravnja?, koji ujedno slu?i i za poravnanje usitnjenog orani?nog sloja.Plastifikacijom kompletne ma?ine produ?en je vek trajanja kao i pove?ana otpornost na koroziju.

 

SS?1,80m SS -2,10 m SS ? 2,50m SS?2,90m SS ?3,20 m
?irina (mm) 1880 2190 2620 3010 3310
Visina (mm) 1221 1221 1221 1221 1221
Du?ina (mm) 2320 2320 2320 2320 2320
Rad.zahvat (m) 1,8 2,1 2,5 2,9 3,2
Broj ?S? opruga (kom) 18 21 25 29 32
Razmak kod ?S? (cm) 10 10 10 10 10
Radna brzina (km/h) 8-12 8-12 8-12 8-12 8-12
Radna dubina (cm) do 15 do 15 do 15 do 15 do 15
Masa (kg) 280 300 330 445 470
Potrebna snaga (ks) 30-35 40 50-60 70 80
Radni u?inak (ha/h) 1,6 1,9 2,3 2,8 3,2
Šifra proizvoda: 80000000008015 Kategorije: , ,